İnsan Kaynakları

Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında rekabet üstünlüğünü sağlayabilmenin ön koşulu; tüm faaliyetlerin odağında olan insan kaynağını doğru seçmek, doğru yerde uygun yetkinliklerde ve profesyonelce istihdam etmektir.