NE ARAMIŞTINIZ?

IMPRESSIONS

Hayatın farklı yollarından geçen bizler, engel tanımaksızın güzel olanın peşindeyiz. Tıpkı birbirinden minimal yada maksimal farklarla ayrışan yaşam öykülerine dahil olmuş zamanlar gibi.

Modern yaşamın bir parçası olan mimari yapılara (formlara) ve deneyimlere odaklan.

Gündelik yaşamı izlenimleriyle, olgunun esiri olmak yerine onla yaşamayı öğren ve hisset.

İnce, eğimli, iç içe geçen çizgilerle şekillenen yepyeni geometri.

Modern zamanların etkin adımlarından biri.

Hayat farklı form ve dozlarla arayışlarımıza yepyeni izler bıraksa da; bizler, onların peşinde, izlenimlerle dolu, sürprizlerinin peşindeyiz.