Entegre Yönetim Sistemi

Maksimum kaliteyi minimum hatayla üretiyoruz. Bu doğrultuda kalite kontrol ve analiz sürecini hammadde girişinden finishing işlemlerine kadar kimya ve kalite kontrol laboratuvarlarında gerçekleştiriyoruz.

Çalışanlarımızı işinde en iyi olanlar arasından seçiyor, ekip ruhunu sürekli olarak canlı tutuyor ve sürekli eğitimlerle onları bilgilendirerek modern üretim teknikleriyle donatıyoruz.

ISPA ve Uluslararası Uyku Ürünleri Derneği üyesi Boyteks Oeko-Tex, ISO 9000, 10002, 14000, 50001 ve 18001 sertifikalarıyla sadece üretim kalitesiyle değil iş güvenliği ve çevreye saygı konularında da duyarlı bir kurum olarak faaliyet gösteren Boyteks’in kalite politikası ürünlerinin kalitesini yükseltmek üzerine inşa edilmiştir ve Boyteks hedefine giden yolda politikasının tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir.

 


iso-en-9000

TSE ISO EN 9000

Boyteks’in gerek ürün kalitesinde gerekse üretimde günden güne göstermiş olduğu istikrarlı gelişimiyle birlikte yönetim sistemlerinin TSE ISO EN 9000 kalite standartlarına uygunluğu 28.06.2007 yılında TSE tarafından belgelendirilmiştir.

iso-10002

TSE ISO 10002

Boyteks’in müşteri şikâyetlerini tarafsız, önyargısız, şeffaf bir şekilde ele aldığı ve ISO 10002 yönetim sistemi şartlarını sağladığı 04.04.2011 tarihinde TSE tarafından belgelendirilmiştir.

iso-en-14000

TSE ISO EN 14000

Boyteks, kalite ve üretim konularında olduğu kadar çevresel konularda da sosyal bilince sahip bir kuruluştur. Yasal şartlar dikkate alınarak gerekli politika ve amaçların geliştirilerek uygulanmasına olanak sağlayan Boyteks’in çevre yönetim sisteminin TSE ISO EN 14000 standartlarına uygunluğu 04.07.2007 tarihinde TSE tarafından belgelendirilmiştir.

iso-50001

TS EN ISO 50001

Enerjinin verimli kullanılmasını ilke edinen Boyteks’in TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sitemi Şartlarını sağladığı 04.07.2012 tarihinde TSE tarafından belgelendirilmiştir..

isg-ohsas-18001

TS 18001

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda gereken bilince sahip Boyteks’in İSG risklerini kontrol ettiği ve daha fazla performans adına İSG yönetim sistemi şartlarını sağladığı 04.07.2007 tarihinde TSE tarafından belgelendirilmiştir.

TS ISO IEC 27001

TS ISO IEC 27001

Boyteks’in ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı şartlarını sağladığı TSE tarafından belgelendirilmiştir.