TEST STANDARTLARI

Boyteks’in üretim tesislerine hammadde girdi ve mamulleri sürekli kontrol altında tutabilmek için laboratuvarlar bulunmaktadır. Böylelikle laboratuvarlarda fiziksel performanslarının uygunluğu test edilip, kalite ve kontrolleri onaylanan kumaşlar müşterilere sevk edilmektedir.

Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda aşağıda belirtilen testler kumaşlara uygulanabilmektedir. kalite kontrol proseslerinden geçemeyen kumaşlar için uygun olmayan ürün prosesi uygulanarak, müşteriye gönderilmesi engellenir.

Test Adı Standart Test Amacı
Boyut Değişimi
(Dımensional Change)
ISO 6330 Kumaşlarda yıkamadan sonraki boyut değişimi kontrol edilir. Yıkanabilir kumaşlarda, kılıflarda v.s. talep edilir.
Yırtılma Mukavemeti
(Tear Strength)
ISO 13937-2 Bu testte kumaşın yırtılmaya karşı mukavemeti tespit edilir. Genellikle ev tekstil ürünlerinde kullanılır. Talep doğrultusunda yapılır.
Kopma Mukavemeti
(Tensile Strength)
ISO 13934-1 Kumaşın mekanik mukavemeti tespit edilir.
Dikiş Mukavemeti
(Seam Slippage)
ISO 13936-1
ISO 13936-2
BS 3320
TS 1412
ASTM D434
Kumaşın dikişli halde atkı ve çözgü ipliklerinin birbiri üzerinden kayma eğiliminin tespitidir.
Abrasyon
(Abrasion Resistance)
ISO 12947-2 Bu testte kumaşın belli bir yük altında aşınma eğiliminin tespiti yapılır.
Boncuklanma
(Pilling)
ISO12945-2 Kumaşın zamanla boncuklanma eğiliminin tespiti yapılır.
Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı
(Colour Fastness to Rubbing)
ISO 105-X12 Sürtünmeye maruz kaldığında kumaştaki renk değişim tayini yapılır.
Ağırlık
(Weight)
ISO 3801 Kumaşın m² ağırlığıdır.
İplik Sıklık Tayini
(Determination of number of threads)
ISO 7211-2 Kumaşta kullanılan atkı ve çözgü iplik sayılarının tespiti yapılır.
Patlama Mukavemeti
(Bursting Strength)
ISO 13938-2 Örme kumaşlarda mekanik olarak kumaş mukavetinin tespiti yapılır.
Su Lekelenmesi Haslığı (Colour Fastness to Water Spotting) ISO 105-E16 Kumaşların su ile temas edip kuruduktan sonraki harelenme seviyesinin tespiti yapılır.
pH Tayini (pH Value) ISO 3071 Kumaşların pH seviyesinin tespiti yapılır.
Güç Tutuşurluk (Flammability) EN 597-1
EN 597-2
BS EN 1021-1
BS EN 1021-2
CRIB 5
Yatak kumaşların sigara ve açık aleve karşı güç tutuşurluk özelliği tespiti yapılır. Döşemelik kumaşların sigara ve açık aleve karşı güç tutuşurluk özelliği tespiti hastane, otel (vb) alanlarda kullanılan yatak ve döşemelik kumaşların güç tutuşurluk özelliği tespiti yapılır.
Tere Karşı Renk Haslığı Tayini (Colour Fastness to Perspiration) ISO 105-E04 Kumaşların tere karşı renk haslığının tespiti yapılır.
Boyteks, üretim tesislerinde müşteriye sunulan ürünün kalitesini artırmak adına hammadde girdi kontrollerine gereken önemi vermektedir. Bu doğrultuda, gelen iplikler kontrollerden geçirilip kalitesi onaylandıktan sonra üretime alınmaktadır. Girdi kontrollerinde ipliklere yapılan testler şunlardır;

  • İplik Numara Tayini (Yarn Count) / ISO 7211-5
  • İplik Mukavemeti (Yarn Strength) / ISO 2062
  • İplik Büküm Tayini (Yarn Twist)
  • Nem Tayini