NE ARAMIŞTINIZ?

Boyteks Çalışma İlkeleri

Boyteks Çalışma İlkeleri

Boyteks Çalışma İlkeleri

Temel ahlaki ve insani değerlerden yola çıkan Boyteks’in çalışma ilkeleri:

  • Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.
  • Şirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getiririz.
  • Her zaman şirketimizin haklarını ve çıkarlarını koruruz.
  • Hiçbir zaman şirketimize karşı sadakat ve dürüstlükten ödün vermeyiz.
  • Şirketimizi bilgimizin kiracısı olarak değil, emeğimizin sahibi olarak görürüz.
  • Yeniliğe ve değişime her zaman açık kalır, yaşam boyu öğrenimi temel felsefemiz olarak belirleriz.
  • Çözüm odaklıyızdır, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz.
  • Doğru sonuca ulaşmak için iş birliği içinde takım ruhuyla çalışırız.
  • Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir, yapıcı eleştirilere karşı olumlu yaklaşımda bulunuruz.