Bilgi Güvenliği Politikası

Aşağıdakileri sağlamak BOYTEKS A.Ş’nin BGYS politikasıdır.

 • Bilgiye sadece yetki dâhilinde erişim verilerek gizliliği sağlanır,
 • Bilgi yetkisiz değişikliklere karşı korunarak ve yapılan değişiklikler kayıt altına alınarak bütünlüğü sağlanır,
 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurularak erişilebilirliği sağlanır,
 • Bu politikayı destekleyen tüm politika ve prosedürler kapsam ve sınırlar dahilinde ki her birim tarafından uygulanır. Yasal tüm gereklilikler yerine getirilir.
 • Tüm çalışanlar için Bilgi Güvenliği hakkında sürekli eğitimler verilerek bilinçlendirme sağlanır.
 • Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve tespit edilen şüpheli durumlar ilgililere rapor edilir. İlgililerce sürekli iyileştirme ve kontroller sağlanır.

 

 • certificate-01
 • certificate-02

 

Hedefler:

 • Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla bilgi varlıklarının değerini tespit etmek, zayıf noktalarını ve onları riske atabilecek tehditleri anlamak ve riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tasarımı, uygulaması ve sürdürülmesi aracılığıyla yasalarında gerekliliğini yerine getirmek.
 • Kurumun Güvenilirliğini ve sahip olduğu imajını korumak.
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm müşteri sözleşme şartlarına uymak.
 • Kurumun İş sürekliliğini sağlamak.
 • TS ISO IEC 27001 uygunluğunu sağlamak ve sürdürmek.